Via Pietro Metastasio n.26 - 25126 Brescia - tel. 030.291478 fax 030.43194

Riconoscimento titolo lingua serbo-croata

 

Useful information for foreign nurses


Dragi Kolege, dobrodošli!

Za upis u Komoru Medicinskih Sestara Breša morate posjedovati sljedece rekvizite:

•Nostrifikacija diplome i Nostrifikacija pripravni?kog staža
•Položeni ispit finaliziran za verifikaciju:

1) poznavanja talijanskog jezika ako ste iz zemalja Evropske zajednice ili ostalih zemalja koje ne pripadaju Evropskoj zajednici;
2) poznavanje talijanskih zakona relativnih na profesiju medicinske sestre  


Upozoravamo Vas da je za rad u Italiji OBAVEZNO biti clan Komore medicinskih sestara i da se možete upisati u Komoru Opcine Prebivališta ili Komoru Opcine Rada (Radno Prebivalište).

______________________________________________________________

PROCEDURA UCLANJENJA U KOMORU BREŠE

•Nemojte zaboraviti da prije uclanjenja u našu komoru, morate imati Nostrifikaciju diplome i pripravnickog staža

Zaduženi uredi za uclanjenje u komoru su sljedeci:

- Ministarstvo zdravlja u slucaju diplome koja potjece iz zemalja clanica Evropske Zajednice za državljane država Evropske zajednice e država koje ne pripadaju Evropskoj zajednici.

- Uredi na podrucjima talijanskih regija koji posjeduju autorizaciju Ministarstva za diplome koje potjecu iz država koje ne pripadaju Evropskoj zajednici.


PAŽNJA: ake se ne uclanite u Komoru, dekreti za priznavanje vaše diplome gube važenje nakon dvije godine. _____________________________________________________________

A) AKO SE UCLANJUJETE PRVI PUT U TALIJANSKU KOMORU

1. Pregledajte spisak potrebnih dokumenata za nostrifikaciju (pogledaj link na kraju ove stranice) upucenih posebno za strane medicinske sestre in Evropske zajednice i posebno za strane medicinske sestre iz zemalja koje ne pripadaju Evropskoj zajednici.
2. Kada dobijete nostrifikaciju vaše diplome (Dekret priznavanja Diplome) od strane Ministarstva zdravlja ili Regije Lombardia, sa stranice Komore medicinskih sestara Breša skinite  listu dokumenata za uclanjenje sa kojima se trebate obratiti Komori za predaju dokumenata -  radno vrijeme za stranke
3. Naša Komora pruža mogucnost, prije uclanjenja, besplatno polaganje probnog testa poznavanja talijanskog jezika. Test poznavanja talijanskog jezika je pod nadzorom Instituta za strane jezike e odgovara Evropskim standardima. Za ispit, cije je polaganje jako poželjno, nazovite za vrijeme radnog vremena sa strankama, ugovorite datum ispita i obratite se u našu Komoru sa važe?im osobnim dokumentom (osobna iskaznica ili putovnica); test se sastoji od 100 pitanja koje treba riješiti u 60 minuta. Za vrijeme polaganja testa biti ce prisutno samo strucno Osoblje iz Komore za eventualna objašnjenja. Rezultat ispita Komora ce Vam komunicirati telefonski nakon nekoliko dana. U slucaju nespoloženog ispita Komora ce Vam savjetovati najbolji nacin poboljšanja talijanskog jezika.
4. Nakon položenog probnog ispita talijanskog jezika, obratite se sa dokumentacijom citiranom u tocki broj 2, za polaganje: *ispita poznavanja talijanskog jezika i/ili ispita poznavanja specificnih normativa medicinske strike.


Preciziramo:

•ispit se održava u Komori svaka dva mjeseca ili kada je prisutno barem osam zahtjeva. Datum i sat održavanja ispita biti ce komuniciran od strane Komore pismeno;
•ispitna komisija se sastoji od: Predsjednika i Sekretara (oboje Medicinske Sestre/Tehnicari te on Profesora talijanskog jezika sa potrebnim rekvizitima; •ispit se sastoji od pismenog i usmenog djela;
•rezultat ispita je objavljen na kraju polaganja;
•možete se pripremati koristeci strucnu knjigu "BITI MEDICINSKA SESTRA/TEHNICAR U ITALIJI (vidi link) koju cete dobiti kada bute polagali probni Test poznavanja talijanskog jezika.


B) AKO PRELAZITE IZ DRUGE TALIJANSKE KOMORE U NAŠU (Breša):

1) predstavite se u našu Komoru ili sa naše web stranice  konsultirajte popis potrebnih dokumenata i  molbu za prelazak in druge Komore u našu.
2) Naša Komora, prije upisa, kako bi verificirala tvoje poznavanje talijanskog jezika, ti pruža priliku da besplatno polažeš jedan "test" Taj test, certificiran od strane Lingvistickog Instituta, ti pruža nivo poznavanja talijanskog jezika, prema Evropskim standardima. Za polaganje testa, koje je neophodno, telefonirajte za vrijeme radnog vremena da utvrdite datum polaganja te se predstavite na dogovoreni datum sa važe?im osobnim dokumentom (osobna iskaznica ili putovnica). Test se sastoji od 100 pitanja, vrijeme dozvoljeno za rješavanje testa je 60 minuta. Za vrijeme testa imati cete na raspolaganju osobe autorizirane od strane Komore za eventualna objašnjenja. Rezultat testa Komora ce vam komuniciran telefonski nakon nekoliko dana. U slucaju nespoloženog ispita Komora ce Vam savjetovati najbolji nacin poboljšanja talijanskog jezika.

_______________________________________________________________

*ISPIT

*Ispit se sastoji:

A) Pismeni dio:

•10 pitanja sa multiplim odgovorima relativnih medicinskoj struci.
•povezivanje 10 medicinskih termina sa odgovarajucim definicijama (znacenje termina).
•kompletiranje medicinske procedure (npr. procedura antiseptickog pranja ruku) dodavanjem 10 rijeci (ve? prisutnih, ali u pogrešnom redosljedu) kako bi dobili tekt sa smislom.
•diktiranje klini?ko-asistenzialnog slu?aja, u kojem je potrebno planificirati potrebnu asistenciju.

B) Usmeni dio: 
verifikacija poznavanja talijanskog jezika (za sve strane Medicinske Sestre/Tehnicare) i poznavanje normativa relativnih za medicinsku struku (samo za Medicinske Sestre/Tehnicare iz zemalja koje ne pripadaju Evropskoj Zajednici).  


Diplome iz zemalja clanica Evropske Zajednice

Postupak priznavanja svoje kvalifikacije u Italiji, razlikuje se ovisno o tome jeste li:

• državljani Evropske Zajednice 
• državljani zamalja van Evropske Zajednice 


Diplome iz zemalja koje nisu clanice Evropske Zajednice

Potrebno je podnjeti zahtjev za nostrifikaciju diplome, Cak iako ja vec nostrificirana od strane drugih zemalja clanica Evropske Zajednice. 

• Diploma iz zemalja koje nisu clanice Evropske Zajednice

Cerca nel sito

1pos

1pos

1pos

Orari uffici

L. e G. 14.00 - 17.00
M. e V. 9.00 - 11.00
MERCOLEDI' CHIUSO
tel 030.291478
fax 030.43194
info@opibrescia.it
info@pec.opibrescia.it

 

 

 

1pos

1pos

1pos

1pos

1pos

1pos

1pos

1pos

1pos

Vuoi verificare la tua conoscenza della lingua italiana? prova il test di grammatica online

1pos